معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ چوب نما به انگلیسی ذغال سنگ چوب نما یعنی چه

ذغال سنگ چوب نما

lignite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها