معنی و ترجمه کلمه ذوب فلزات به وسیله برق به انگلیسی ذوب فلزات به وسیله برق یعنی چه

ذوب فلزات به وسیله برق

electrometallurgy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها