معنی و ترجمه کلمه ذوب کردن به انگلیسی ذوب کردن یعنی چه

ذوب کردن

found
liquate
melt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها