معنی و ترجمه کلمه ذوحیاتین به انگلیسی ذوحیاتین یعنی چه

ذوحیاتین

amphibia
amphibious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها