معنی و ترجمه کلمه ذکر اسامى نواحى به انگلیسی ذکر اسامى نواحى یعنی چه

ذکر اسامى نواحى

toponymy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها