معنی و ترجمه کلمه ذکر با تسبیح به انگلیسی ذکر با تسبیح یعنی چه

ذکر با تسبیح

rosary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها