معنی و ترجمه کلمه رئیسه صومعه زنان تارک دنیا به انگلیسی رئیسه صومعه زنان تارک دنیا یعنی چه

رئیسه صومعه زنان تارک دنیا

abbess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها