معنی و ترجمه کلمه رئیس بدعت کاران و مرتدین به انگلیسی رئیس بدعت کاران و مرتدین یعنی چه

رئیس بدعت کاران و مرتدین

heresiarch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها