معنی و ترجمه کلمه رئیس خانواده به انگلیسی رئیس خانواده یعنی چه

رئیس خانواده

patriarch
sheik
sheikh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها