معنی و ترجمه کلمه رئیس رافضیون به انگلیسی رئیس رافضیون یعنی چه

رئیس رافضیون

heresiarch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها