معنی و ترجمه کلمه رئیس پوشالى به انگلیسی رئیس پوشالى یعنی چه

رئیس پوشالى

figurehead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها