معنی و ترجمه کلمه رادیواکتیویته به انگلیسی رادیواکتیویته یعنی چه

رادیواکتیویته

radioactivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها