معنی و ترجمه کلمه رادیو تراپى به انگلیسی رادیو تراپى یعنی چه

رادیو تراپى

radiotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها