معنی و ترجمه کلمه راسته ى بى سران از شاخه ى نرم تنان به انگلیسی راسته ى بى سران از شاخه ى نرم تنان یعنی چه

راسته ى بى سران از شاخه ى نرم تنان

acephala

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها