معنی و ترجمه کلمه راستگرى به انگلیسی راستگرى یعنی چه

راستگرى

rectification
rectitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها