معنی و ترجمه کلمه رانش برنامه به انگلیسی رانش برنامه یعنی چه

رانش برنامه

program run

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها