معنی و ترجمه کلمه راننده متجاوز بحقوق سایر رانندگان درجاده به انگلیسی راننده متجاوز بحقوق سایر رانندگان درجاده یعنی چه

راننده متجاوز بحقوق سایر رانندگان درجاده

road hog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها