معنی و ترجمه کلمه ران نمک زده و دود زده خوک به انگلیسی ران نمک زده و دود زده خوک یعنی چه

ران نمک زده و دود زده خوک

gammon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها