معنی و ترجمه کلمه راهنمایى کشتى به انگلیسی راهنمایى کشتى یعنی چه

راهنمایى کشتى

pilotage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها