معنی و ترجمه کلمه راه خروج به انگلیسی راه خروج یعنی چه

راه خروج

debouch
outage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها