معنی و ترجمه کلمه راه زیر زمینى به انگلیسی راه زیر زمینى یعنی چه

راه زیر زمینى

mine
subway


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها