معنی و ترجمه کلمه راه گزینى مدارى به انگلیسی راه گزینى مدارى یعنی چه

راه گزینى مدارى

circuit switching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها