معنی و ترجمه کلمه رباطى به انگلیسی رباطى یعنی چه

رباطى

desmoid
ligamentous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها