معنی و ترجمه کلمه ربایش به انگلیسی ربایش یعنی چه

ربایش

abduction
abstraction
cleek
grab
rapine
rapture
ravishing
ravishment
seizure
snatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها