معنی و ترجمه کلمه ربیعى به انگلیسی ربیعى یعنی چه

ربیعى

vernal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها