معنی و ترجمه کلمه ردیف باریک به انگلیسی ردیف باریک یعنی چه

ردیف باریک

swath
swathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها