معنی و ترجمه کلمه ردیف چراغ هاى جلو صحنه نمایش و مانند آن به انگلیسی ردیف چراغ هاى جلو صحنه نمایش و مانند آن یعنی چه

ردیف چراغ هاى جلو صحنه نمایش و مانند آن

footlights

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها