معنی و ترجمه کلمه ردیف کردن به انگلیسی ردیف کردن یعنی چه

ردیف کردن

align
row
tier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها