معنی و ترجمه کلمه رد لایحه قانونى به وسیله معوق گذاردن آن به انگلیسی رد لایحه قانونى به وسیله معوق گذاردن آن یعنی چه

رد لایحه قانونى به وسیله معوق گذاردن آن

pocket veto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها