معنی و ترجمه کلمه رد ممیزى به انگلیسی رد ممیزى یعنی چه

رد ممیزى

audit trail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها