معنی و ترجمه کلمه رساندن به انگلیسی رساندن یعنی چه

رساندن

broadcast
convey
extend
forward
give
impart
imply
put in
supply
transmit
understand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها