معنی و ترجمه کلمه رستنى به انگلیسی رستنى یعنی چه

رستنى

herb
herbage
plant
vegetable
vert

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها