معنی و ترجمه کلمه رستى به انگلیسی رستى یعنی چه

رستى

argillaceous
clayey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها