معنی و ترجمه کلمه رسم ازدواج قبیله اى به انگلیسی رسم ازدواج قبیله اى یعنی چه

رسم ازدواج قبیله اى

endogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها