معنی و ترجمه کلمه رسوب کردن به انگلیسی رسوب کردن یعنی چه

رسوب کردن

sediment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها