معنی و ترجمه کلمه رسوخ ناپذیر به انگلیسی رسوخ ناپذیر یعنی چه

رسوخ ناپذیر

impregnable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها