معنی و ترجمه کلمه رسوخ کردن در به انگلیسی رسوخ کردن در یعنی چه

رسوخ کردن در

imbue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها