معنی و ترجمه کلمه رسوخ کردن در به انگلیسی رسوخ کردن در یعنی چه

رسوخ کردن در

imbue


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها