معنی و ترجمه کلمه رسوخ کننده به انگلیسی رسوخ کننده یعنی چه

رسوخ کننده

penetrant
penetrating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها