معنی و ترجمه کلمه رسول به انگلیسی رسول یعنی چه

رسول

apostle
messenger
nuncio
presager

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها