معنی و ترجمه کلمه رسومات به انگلیسی رسومات یعنی چه

رسومات

distillery

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها