معنی و ترجمه کلمه رسیدن خصوصیات جسمى و روحى به ارث به انگلیسی رسیدن خصوصیات جسمى و روحى به ارث یعنی چه

رسیدن خصوصیات جسمى و روحى به ارث

heredity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها