معنی و ترجمه کلمه رسیدگى کردن به انگلیسی رسیدگى کردن یعنی چه

رسیدگى کردن

appose
attend
audit
check
consider
indagate
inquire
inspect
investigate
supervise
verify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها