معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علم در باره فساد و خرابى نژاد به انگلیسی رشته اى از علم در باره فساد و خرابى نژاد یعنی چه

رشته اى از علم در باره فساد و خرابى نژاد

cacogenics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها