معنی و ترجمه کلمه رشته رشد کننده قارچ به انگلیسی رشته رشد کننده قارچ یعنی چه

رشته رشد کننده قارچ

mycelium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها