معنی و ترجمه کلمه رشته هاى صوتى یا آوایى به انگلیسی رشته هاى صوتى یا آوایى یعنی چه

رشته هاى صوتى یا آوایى

vocal cords

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها