معنی و ترجمه کلمه رشد غیر متناسب اعضاى شعاعى به انگلیسی رشد غیر متناسب اعضاى شعاعى یعنی چه

رشد غیر متناسب اعضاى شعاعى

hypotrophy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها