معنی و ترجمه کلمه رشد و نمو گیاهان در آب هاى مغذى براى تقویت آن به انگلیسی رشد و نمو گیاهان در آب هاى مغذى براى تقویت آن یعنی چه

رشد و نمو گیاهان در آب هاى مغذى براى تقویت آن

hydroponics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها