معنی و ترجمه کلمه رشد کمتر از معمول به انگلیسی رشد کمتر از معمول یعنی چه

رشد کمتر از معمول

hypotrophy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها