معنی و ترجمه کلمه رشد کننده بر روى برگ به انگلیسی رشد کننده بر روى برگ یعنی چه

رشد کننده بر روى برگ

foliicolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها