معنی و ترجمه کلمه رشد کننده در نواحى سیلیس دار به انگلیسی رشد کننده در نواحى سیلیس دار یعنی چه

رشد کننده در نواحى سیلیس دار

silicicolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها